Missie

Bedrijven sturen door de wirwar aan regelingen op het gebied van de intellectuele eigendom en niet te vergeten de goed bedoelde publieksinformatie van het Benelux Merkenbureau, het Europese Merkenbureau (OHIM) en de WIPO (World Intellectual Property Organization). Al deze organisaties geven informatie, geen advies. 

Wij gaan verder en geven naast informatie ook advies over de meest efficiënte en effectieve manier om uw intellectuele eigendom te beschermen.

ⓒ Euromarks 2010 - Hooftlaan 40A 1401 EE Bussum tel 035 698 4347 fax 035 698 4348 email info@euromarks.nl  Kamer van koophandel nr 34119221