Modellen

De nieuwe vormgeving van gebruiksvoorwerpen kan beschermd worden onder Benelux wetgeving maar ook andere,  supranationale, wetgeving. Vooral het Office for Harmonization in the Internal Market (voor de EU) heeft een zeer praktische en toegankelijke bescherming in het leven geroepen. 

Denk bij modelbescherming aan voorwerpen als:

Stoelen, tafels

Lampen

Knoflookpersen

Chips (zowel de eetbare als de niet eetbare)

Bij nieuwheid gaat het om een nieuw uiterlijk ten opzichte van de bestaande vormgeving, meestal in het gebied waar men bescherming zoekt. 

Tevens kan zelfs ook een logo als model worden geregistreerd. 

Ook hier zijn er verschillende routes van bescherming denkbaar, afhankelijk van het gebied (Benelux, EU, Europa, Wereld) en de portemonnee. 


ⓒ Euromarks 2010 - Hooftlaan 40A 1401 EE Bussum tel 035 698 4347 fax 035 698 4348 email info@euromarks.nl  Kamer van koophandel nr 34119221