Octrooien

Bij octrooien gaat het om echte technische vondsten waar iemand die bekend is op dat terrein niet makkelijk op zou komen. Helaas doen de registratievereisten hier dan weer alles aan af (althans in Nederland); iedereen kan een octrooi krijgen, zelfs voor een paperclip! Men heeft gekozen voor een ' automatische'  inschrijving, zolang maar aan de formele vereisten is voldaan.

Voor hele goede informatie verwijzen wij naar de website van het Octrooicentrum. Let u wel even op dat u onderscheid maakt tussen overheid en bedrijfsleven.

ⓒ Euromarks 2010 - Hooftlaan 40A 1401 EE Bussum tel 035 698 4347 fax 035 698 4348 email info@euromarks.nl  Kamer van koophandel nr 34119221