Merken

Dit begrip omvat alle "tekens"  in de ruimste zin van het woord, die gebruikt kunnen worden ter onderscheiding van de eigen produkten of diensten ten opzichte van die van anderen. 

Denk daarbij dus aan:

- woorden, letters, cijfers en combinaties, slogans 

- kleuren en vormen van produkten

- reclametunes en geuren

In Nederland hebben we te maken met de Benelux Merkenwet. Dezelfde wet geldt ook voor België en Luxemburg. Het register van alle inschrijvingen en aanvragen wordt beheerd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag. Het bureau helpt deposanten, maar heeft geen adviesfunktie. 

Er zijn 3 soorten registraties die (kunnen) gelden voor het geografische gebied van de Benelux-landen:

Benelux merken

Gemeenschapsmerken

Internationale Merkinschrijvingen met aanwijzing Benelux

Voor Nederland geldt de Benelux Merkenwet, die ook geldt voor België en Luxemburg. Het register van alle inschrijvingen en aanvragen wordt beheerd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) in Den Haag. Het bureau heeft geen adviesfunktie, zij informeert slechts. 

Voor de Europese Unie hebben we te maken met het Office for Harmonization in the Internal Market te Alicante, Spanje.  Dit bureau beheert de zogenaamde gemeenschapsmerken die automatisch gelding hebben voor de gehele Europese Unie met haar 27 staten. 

Naast 2 net genoemde registers bestaat er ook de mogelijkheid om aanvragen te doen en daarbij een eigen selectie van landen te maken uit een zeer ruime keuze, de zogenaamde Madrid-landen. Madrid slaat op de naam van een Verdrag dat deze inschrijving in het leven geroepen heeft. Deze inschrijving heet internationale merkinschrijving. De inschrijving is eigenlijk een bundel van nationale rechten en is daarom heel anders dan het Gmeenschapsmerk. 

Voor bijna alle overige landen kan merkbescherming alleen verkregen worden door nationale aanvragen, waarbij vaak gebruik gemaakt moet worden van een lokale agent. 

Maar dat regelen wij allemaal voor u.

ⓒ Euromarks 2010 - Hooftlaan 40A 1401 EE Bussum tel 035 698 4347 fax 035 698 4348 email info@euromarks.nl  Kamer van koophandel nr 34119221